Vastuullisuus

Vastuullisuus Fodelialla

Fodelian vastuullisuuden teemat ovat; yhteiskunta ja talous, tuote ja palvelu, ihmiset sekä ympäristö

Meille on tärkeää huomioida vastuullisuuden eri osa-alueet niin strategiatyössä kuin päivittäisissä teoissa ja valinnoissa. Fodelian vastuullisuustyö pohjautuu yhtiön strategiaan, arvoihin, eettisiin ohjeisiin ja liiketoimintakulttuuriin. Sitä tukevat lisäksi konsernitason hallintomalli, johtamisjärjestelmä, palkitsemisjärjestelmä, laatujärjestelmät sekä riskienhallintaperiaatteet.

Yhteiskunta ja talous

Yhteiskunta ja talous – arvoa sidosryhmille
Toimimme osana yhteiskuntaa. Luomme taloudellista hyvinvointia muun muassa investoinneillamme sekä maksamalla veroja ja osinkoja. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, ja olemme merkittävä työnantaja. Kasvuyhtiönä tavoitteemme on tarjota osakkeenomistajillemme vakaa ja kannattava sijoituskohde.

Työtä ja alueellista hyvinvointia
Olemme osa suomalaisen ruoantuotannon ketjua, ja pidämme yllä suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuutta. Konsernimme tuotantolaitokset sijaitsevat Pyhännällä, Kokkolassa, Salossa, Jokioisissa ja Kuopiossa. Vaikutamme näiden paikkakuntien talouteen merkittävänä työllistäjänä, veronmaksajana ja investoijana. Tuemme toiminnallamme paikallisia yhteisöjä tuotantolaitostemme läheisyydessä. Oman henkilöstömme lisäksi luomme työtä välillisesti esimerkiksi ostamalla raaka-aineita, tuotteita ja palveluja toisilta yrityksiltä.

Taloudelliset tavoitteet

 • Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026
 • Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %
 • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %
 • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3
 • Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen

Tuote ja palvelu

Tuote ja palvelu

Tuotteiden vastuullisuus tarkoittaa meille kotimaisuutta, laadukkaita ja jäljitettäviä raaka-aineita, sekä laatusertifioitua valmistusta tuotantolaitoksissamme. Haluamme palvella asiakkaitamme laadukkaasti, ja panostamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Tuoteturvallisuus sekä tuotteiden korkea laatu ovat toimintamme kulmakiviä, ja sen perustana ovat hallitut prosessit sekä laadukkaat raaka-aineet.  

Haluamme olla ruokaketjun vastuullinen toimija

Suosimme kotimaisia raaka-aineita lyhyempien kuljetusmatkojen sekä elintarviketurvallisuuden vuoksi. Käyttämiemme raaka-aineiden kotimaisuusaste on jopa noin 80 prosenttia. Pyrimme pitämään toimitusketjumme mahdollisimman lyhyenä. Ulkomailta tuotavat raaka-aineet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joita ei ole saatavilla Suomesta.

Fodelian tuotantolaitoksilla on seuraavat sertifikaatit (varmista nämä)

 • Feelian Pyhännän tehdas: FSSC 22000 -sertifikaatti
 • Feelian Kokkolan tehdas: ISO 22000 -sertifikaatti
 • Real Snacksin Pyhännän tehdas: BRCGS -sertifikaatti
 • Pita Factoryn tehdas Jokioisissa: BRCGS -sertifikaatti
 • Perniön Lihan tehdas Salossa: FSSC 22000 -sertifikaatti

Tavoitteet:

 • Laatusertifioitu tuotanto 100 %
 • Takaisinvetoja nolla
 • Korkea kotimaisuusaste
 • Kasvispohjaisten tuotteiden tuotekehitys fokuksessa

Ihmiset

Ihmiset – vastuullinen työnantaja ja kumppani

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Fodelian tavoitteena on olla haluttu ja luotettava työnantaja. Tuemme henkilöstön työssä viihtymistä, hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Panostamme terveelliseen ja turvallisen työympäristöön, ja tarjoamme työntekijöillemme liikuntaetuja ja kumppanimme terveyspalveluja. Vuonna 2022 työllistimme 134 henkilöä.

Fodelialla on käynnissä henkilöstön osakesäästöohjelma, jonka kautta tarjoamme konsernin vakituisille työntekijöille mahdollisuuden säästää yhtiön osakkeisiin. Käytössämme on myös konsernin työntekijöille suunnattu tulospalkkausohjelma.

Tavoitteet:

 • Työtapaturmia nolla
 • Sairauspoissaolot alle alan keskiarvon
 • Kehityskeskustelujen piirissä 100 % henkilöstöstä
 • Tuemme liikuntaa ja kulttuuria 150 €/vuosi/henkilö
 • Seuraamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä sähköisellä työkalulla

Ympäristö

Ympäristö – Tuotantoa ympäristöstä välittäen

Haluamme omalta osaltamme vähentää ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Vuonna 2022 laskimme konsernimme tuotteiden hiilijalanjälkiä, ja asetimme tavoitteeksemme olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä omien toimintojemme ja toimitusketjujemme suhteen. Tavoittelemme ISO 14001 -ympäristösertifikaattia kaikkiin yksiköihin.

Kestävä ruoantuotantomme nojaa suomalaiseen alkutuotantoon

Suomalainen alkutuotanto on turvallista, ja ympäristön kannalta kestävää. Suomalaisten raaka-aineiden valitseminen on meille arvokysymys. Parhaat raaka-aineet takaavat myös tuotteiden korkean laadun ja varmistavat jäljitettävyyden.

Olemme tunnistaneet oman toimintamme ympäristönäkökulmat, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme niiden osalta. Ruokatuotteen elinkaariarvioon kuuluu ympäristöpäästöjen määrittely koko tuotteen elinkaaren ajalta pellolta pöytään sekä materiaalien loppukäsittely. Kotimaisten raaka-aineiden toimitusketju on lyhyt, mikä vähentää kuljetuksen ilmastokuormaa, ja takaa raaka-aineiden toimitukset joustavasti tarpeen mukaan.

Tavoittelemme hiilineutraaliutta

Työmme kohti hiilineutraaliutta etenee yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keskiössä ovat tuotekohtaisten elinkaarivaikutusten tunnistaminen ja haittojen minimoiminen. Ehkäisemme ja rajoitamme jätevesiemme määrää toiminnallisesti. Tuotantoyksiköidemme veden kulutukseen vaikuttavat alalle tyypillisesti korkea hygieniataso, allergeenien hallinta sekä veden käyttö itse ruokatuotteissa sekä prosessivetenä pesuissa tai kypsennyksessä. Tuotantolaitostemme jätehuolto on järjestetty paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti kierrätysastetta tehostaen.

Tavoitteet:

 • Hiilijalanjäljen laskeminen tuotetasolla
 • Veden ja energiankulutuksen vähentäminen
 • Pakkausmateriaalien vähentäminen, vastuulli­semmat pakkausratkaisut
 • Logistiikan optimointi, reittisuunnittelu
 • Jätteiden ja hävikin vähentäminen

Lisää tietoa vastuullisuudestamme löytyy alla olevasta julkaisusta:

Fodelian vuosikertomus ja vastuullisuuskatsaus 2023