Terveiset Fodelialta

Julkaisimme vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteemme 8.2.2023. Konsernin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vuonna 2022, mutta kannattavuus laski kohonneiden kustannusten seurauksena. Kasvua tuki myynnin onnistumisten lisäksi Fodelialle tärkeän Foodservice-markkinan piristyminen.

Foodservice-markkinoilla toimivan Feelian liikevaihto kasvoi katsauskaudella markkinakehitystä nopeammin. Yhtiö sai vuonna 2022 useita uusia hoiva-asiakkuuksia, ja yhtiön myynti koulusektorille kasvoi myös merkittävästi. Feelian tulevaisuuden kasvunäkymät ovat edelleen erittäin hyvät.

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyvän Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 12,6 % vuonna 2022. Liiketoiminta-alue muodostui 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä, jossa Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n ja FodNet Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin. Yhtiöiden välillä käynnissä ollut fuusioprosessi saatiin päätökseen 28.2.2023.

Yhteisyrityksemme Fodbarin liikevaihdon arvioidaan nousevan kuluvana vuonna jo lähelle kymmentä miljoonaa euroa ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2023 aikana.

Konsernin tilinpäätös, vuosikertomus, vastuullisuuskatsaus sekä yhtiökokouskutsu julkaistiin 9.3.2023.