Haastattelussa Perniön Lihan tuotantojohtaja Jesse Vahala

Laatuasiat ovat Fodelia-konsernissa erittäin tärkeitä, ja sitä tukemaan on perustettu konsernin sisäinen laatutyöryhmä. Laatutyöryhmään kuuluvat kaikkien tytäryhtiöiden laatuvastaavat, ja työryhmä kokoontuu noin joka kolmas kuukausi. Työryhmässä jaetaan tietoa ja näkemyksiä laatuasioista. ”Konsernin sisäisen laatutyöryhmä on tosi hyvä, kun siellä voidaan avoimesti keskustella eri asioista” -Perniön Lihan tuotantojohtaja Jesse Vahala kertoo.

Laatutyöryhmän kokoontumisissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, esimerkiksi mahdollisista standardimuutoksista. Lisäksi on tarkoitus, että laatutyöryhmä käy tutustumassa kaikkiin tehtaisiin. Myöhemmin ollaan järjestämässä koulutus sisäisestä auditoinnista. Tavoitteena on kouluttaa laatuhenkilöistä auditoijia, jolloin sisäistä auditointia voitaisiin tehdä ristiin sisaryhtiöiden välillä. 

Perniön Lihalla laatutyöryhmä on koettu toimivaksi. Perustettu työryhmä on madaltanut kynnystä ottaa yhteyttä konserniyhtiöiden kollegoihin, ja heiltä on saatu päivittäiseen tekemiseen vinkkejä sekä vinkkejä miten muut yritykset ovat hoitaneet tiettyjä laatujärjestelmään kuuluvia asioita.