Sijoittajille

Toimitusjohtajan tervehdys

Fodelian visiona on tuoda kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen. Missionamme on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja pitää kotimainen ruoantuotanto voimissaan. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöidemme kehittämiseen sekä vastuulliseen elintarviketuotantoon omistaja-arvoa kasvattaen.

Fodelia-konserni syntyi osakevaihdon kautta elokuussa 2019, mutta konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on pidempi historia. Omistamamme yhtiöt, Feelia Oy ja Real Snacks Oy sekä 31.12.2019 Fodelia-konserniin hankittu Beofood Oy, ovat elintarviketeollisuuden tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. 

Yhtiöistä Real Snacks on suomalainen perunalastujen sekä maissi- ja kaurasnacksien tuottaja, joka valmistaa laadukkaita, kotimaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien merkkien valmistuksesta. Kotimaan markkinan lisäksi tuotteita viedään yli 15 maahan.

Feelia on valmisruokavalmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman mm. julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittiöille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille verkkokaupan kautta. Feelian asiakkaita ovat muun muassa kunnat, hoivayhtiöt, kaupan keskusliikkeet, tukut ja kotitaloudet. Tuotteet on suunniteltu vastaamaan eri asiakastarpeisiin raaka-ainelähtöisyyden sijaan, ja ruoanvalmistuksessa hyödynnetään patentoitua autoklaavitekniikkaa, joka muun muassa parantaa ruokien säilyvyyttä jääkaappilämpötiloissa.

Vuoden 2019 aikana Fodelia-konsernin yhtiöiden liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Konsernin yhtiöiden pro forma -liikevaihto kasvoi noin 28 % ja kannattavuus oli vahvalla tasolla.  

Real Snacksin liikevaihto kasvoi noin 13 % ja yhtiön kannattavuustasoa pystyttiin parantamaan vuoden 2019 aikana. Real Snacksissä on vuoden 2019 aikana panostettu vahvasti brändiuudistukseen. Yhtiön Oikia-brändillä lanseeratut sipsit ja Oatis-brändillä myytävät kaurasnacksit ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla. Kotimaan positiivisen kehityksen lisäksi myös vienti kasvoi vuoden 2019 aikana voimakkaasti.

Feelia jatkoi vuonna 2019 erittäin vahvaa kehitystä liikevaihdon kasvun ollessa noin 38 %. Kasvun on mahdollistanut tehokas ja edistyksellinen valmistusprosessi ja asiakastarpeiden ympärille kehitetyt konseptit. Konserniin 31.12.2019 hankitun Beofoodin kasvis- ja lihatuotteet täydentävät erinomaisesti Feelian tuotesalkkua. Tämän lisäksi yrityskaupassa saatu tuotantokapasiteetti yhdistettynä Feelian tuotekehitykseen ja konseptiosaamiseen tuovat hienon mahdollisuuden kehittää uusia kasvispohjaisia tuotteita Food Service -markkinoille. Beofoodin toiminta tullaan integroimaan Feelian liiketoimintaan vuoden 2020 aikana. 

Fodelia listautui marraskuussa 2019 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi 1 465 925 yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä. Listautumisanti onnistui hyvin ja se merkittiin yli viisinkertaisesti. Annilla haettiin rahoitusta yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen. Tarkoituksena on panostaa mm. tytäryhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. 

Konsernin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Konsernin yhtiöt ovat osoittaneet kykynsä kasvaa kannattavasti, ja vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ammattikeittiöiden ruokatuotannon kustannuspaineet tukevat tytäryhtiöidemme kehitystä. Tytäryhtiöidemme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 2016-2019 keskimäärin 28 % vuodessa (CAGR). Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa yhtiöidemme liiketoiminnan laajentamisen, kansainvälistymisen sekä uusien tuotteiden kautta.

Mikko Tahkola

Mikko Tahkola
Toimitusjohtaja