Sijoittajille

Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2022 jää mieleen poikkeuksellisena ajanjaksona. Ukrainan sodan synnyttämä epävarmuus ja erittäin voimakas inflaatiokehitys toivat merkittävän haasteen liiketoimintaan. Kustannusten voimakas nousu kuritti monen muun elintarvikealan yrityksen tavoin myös Fodelia-konsernia. Raaka-aineiden, materiaalien sekä rahti- ja energiakustannusten voimakas nousu laski konsernin yhtiöiden kannattavuutta. Kustannusten kasvua on saatu sopimusteknisistä syistä vietyä myyntihintoihin viiveellä, viimeisimmät suuremmat hinnankorotukset ovat astuneet voimaan 1.1.2023.

Toisaalta vuosi 2022 oli Fodelialle vahvan kasvun ja kehityksen vuosi. Konsernin liikevaihto jatkoi tasaista kasvua, ja saimme uusia asiakkuuksia sekä kehitimme toimintaamme. Lisäksi konserniin liittyi 31.8.2022 tehdyn yrityskaupan myötä Marjavasu Oy, jonka myötä tuotevalikoimamme laajentui, ja pystymme tarjoamaan entistä paremman palvelukonseptin nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Fodelia-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua tuki myynnin onnistumisten lisäksi Fodelialle tärkeän Foodservice-markkinan piristyminen. Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia tammi-joulukuussa 2022 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (PTY ry).Päivittäistavaroiden markkina kasvoi 3,3 % tammi-joulukuussa 2022 (PTY ry).

Foodservice-markkinoilla toimivan Feelian liikevaihto kasvoi markkinakehitystä nopeammin. Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia ja myynti Foodservice-asiakkaille jopa 39,5 prosenttia. Feelia sai vuonna 2022 useita uusia hoiva-asiakkuuksia, ja yhtiön myynti koulusektorille kasvoi myös merkittävästi. Feelian kasvu on edennyt tasaisen vahvasti huolimatta viime vuosien haastavasta toimintaympäristöstä, ja yhtiön tulevaisuuden kasvunäkymät ovat edelleen erittäin hyvät. Kasvua tukee koko Foodservice-alaa vaivaava työvoimapula, jolloin Feelian työvoiman tarvetta vähentävälle konseptille on kysyntää muun muassa julkishallinnon asiakkuuksissa.

Feelian Pyhännän tehtaalla tehtiin vuonna 2022 yli 28 miljoonaa annosta ruokaa. Tehtaan tuotantoprosessia on kehitetty syksyn aikana, mikä on parantanut entisestään toimitusvarmuutta, ja mahdollistaa vuoden 2023 kasvunäkymiin vastaamisen ilman merkittäviä investointeja. Pidemmällä aikavälillä harkittavaksi tulee mahdollinen tuotantolaitosinvestointi vastaamaan kasvavaan kasvis- ja kalatuotteiden kysyntään.

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyvän Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 12,6 % vuonna 2022. Liiketoiminta-alue muodostui 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä, jossa Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n ja FodNet Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin. Organisaatiouudistus on tuonut toivottua tehokkuutta ja vähentänyt päällekkäistä tekemistä yksiköissä. Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos on jo parantunut toisella vuosipuoliskolla, mutta uudelleen organisoinnin tuomat kustannussäästöt näkyvät täysimääräisinä vuonna 2023. Mielenkiintoinen lisä Fodelia Retailin toimintaan ovat alkuvuonna 2023 lanseeratut, kyseisen liiketoiminta-alueen kautta päivittäistavarakauppaan myytävät Feelian valmisruoat.

Yhteisyrityksemme Fodbarin sopimuskanta kasvoi kuluneena vuonna merkittävästi. Pitkäjänteinen kehitystyö ja tehdyt panostukset ovat kantamassa hedelmää. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan jo lähelle kymmentä miljoonaa euroa ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2023 aikana.

Konsernissa vuonna 2021 käynnistynyt toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on edennyt hyvin ja mahdollistaa tiedolla johtamisen entistä paremmin. Huhtikuussa uusi järjestelmä otettiin käyttöön Feelialla, ja Perniön Lihan ja Pita Factoryn osalta käyttöönotto on loppusuoralla. Real Snacksillä järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2021.

Vuoden lopussa toteutimme Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn. Toteutunut järjestely paransi konsernin maksuvalmiutta, laski velkaantuneisuutta sekä toi rahavaroja tulevan kasvun rahoittamiseksi.

Haluamme kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Vaikka kohtasimme kuluneena vuonna odottamattomia haasteita, lähdemme vuoteen 2023 hyvillä mielin. Pahin inflaatiopiikki vaikuttaa taittuneen, ja esimerkiksi energian hinta on jo lähtenyt laskuun. Konsernissa toteutetut kehitys- ja sopeutustoimenpiteet mahdollistavat kannattavampaa kasvua tulevaisuudessa.

Päivitetty 8.2.2023

Mikko Tahkola
Toimitusjohtaja