Sijoittajille

Toimitusjohtajan tervehdys

Fodelia-konserni jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2021, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena huomioiden toimintaympäristön haasteet. Koronapandemia väritti jo toista vuotta foodservice-markkinan kehittymistä. PTY:n tilaston mukaan foodservice-tukkukauppojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuodesta 5,9 prosenttia, mutta oli 12,7 prosenttia pienempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti Fodelia-konsernin liiketoimintaan erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pystyimme toisella vuosipuoliskolla toteuttamaan positiivisen käänteen yhtiön kannattavuudessa ja kaksinkertaistamaan käyttökatteen määrän alkuvuoteen verrattuna. Loppuvuotta kohti kiristyvät rajoitukset sekä kohonneet kustannukset, joita ei saatu välittömästi vietyä myyntihintoihin, laskivat konsernin tulosta viimeisellä kvartaalilla ja koko vuoden tulostavoite jäi siten saavuttamatta. Toisen vuosipuoliskon 9 prosentin käyttökatetaso antaa kuitenkin hyvän pohjan vuoden 2022 tuloskehitykselle.

Vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä olemme määrätietoisesti siirtäneet liiketoiminnan painopistettä koronapandemiaa edeltävää aikaa laajemmalle asiakasryhmälle. Olemme panostaneet Feelia Ruokakaupan kehittämiseen tavoitteenamme tarjota Feelian valmisruokia kuluttaja-asiakkaille suoraan oman jakelukanavan kautta, ja yhtiöitimme toukokuussa 2021 verkkokauppaliiketoiminnan omaksi yhtiökseen (FodNet Oy). Feelian foodservice liiketoiminnassa painopiste on siirtynyt enemmän hoivasektorille, ja voitimmekin vuonna 2021 uusia merkittäviä asiakkuuksia.  

Vuonna 2021 toteutimme konsernissa merkittäviä investointeja. Feelian Pyhännän tuotantolaitoksen laajennus otettiin käyttöön, ja tuotantotoimintaa on tehostettu automaatioinvestoinneilla sekä Feelialla että Real Snacksillä. Vuonna 2022 tarkoituksemme on investoida erityisesti verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiseen, digitalisaatioon sekä jatkaa tehtaiden toiminnan automatisointia ja tehostamista.

Olemme uudistaneet strategiaamme vuoden 2021 aikana, ja otimme käyttöön konsernin laajuisen ohjausmallin ja palkitsemisohjelman. Olemme hakeneet synergiaetuja yhteistyöstä eri yksiköiden välillä hankkimalla yhteisiä resursseja, käynnistämällä tuotevalikoimia ja myyntikanavia koskevia yhteistyöhankkeita, yhdistämällä hankintoja sekä perustamalla yhteistyötiimejä eri toimintoja varten. Otimme myös vastuullisuustyössä merkittäviä askelia huomioimalla ympäristönäkymät tehdasinvestoinnissamme ja käynnistämällä yhteistyön Biocode-yhteisön kanssa tavoitteena tuotteiden päästöjen selvittäminen ja niiden ilmastovaikutuksen hallinta.

Lähdemme vuoteen 2022 positiivisella mielellä. Uskomme vahvan kasvun jatkuvan, ja yhtiön kannattavuuden paranevan. Monet Fodelia-konsernin tuotteet ja ratkaisut sopivat hyvin toimintaympäristön muutokseen ja kuluttajien toiveisiin. Julkisen sektorin kohteita on tulossa kilpailutuksiin runsaasti vuoden 2022 aikana johtuen muun muassa sote-ratkaisun tuottamasta uudesta tilanteesta markkinoilla sekä käynnissä olevista markkinan uudelleenjärjestäytymisistä. Vahvojen kasvunäkymien vuoksi olemme päivittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme. Liikevaihdon osalta tavoitteemme on ylittää 100 miljoonaa vuonna 2026. Tiedotimme 24.1.2022 aloittavamme selvityksen mahdollisesta siirtymisestä Helsingin pörssilistalle loppuvuonna 2022. Vuonna 2021 rakennettu pohjatyö investointien, uusien asiakkaiden hankinnan ja toiminnan kehittämisen kautta tuo hyvän pohjan vuoden 2022 liiketoiminnalle.

Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2021.

Päivitetty 9.2.2022

Mikko Tahkola
Toimitusjohtaja