Sijoittajille

Taloudelliset tavoitteet

Päivitetty 16.5.2024

Yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • Vuotuinen liikevaihdon kasvu noin 20 %. Liikevaihtotavoite strategiakauden lopulle eli vuodelle 2028 on vähintään 100 miljoonaa euroa.
  • Liikevoittomarginaali strategiakauden lopussa vuonna 2028 ylittää 10 %:n. Kannattavuuden asteittainen parantuminen nykytasosta kohti tavoitetta.
  • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
  • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.
  • Yhtiö säilyttää osingonjakotavoitteen ennallaan.

Osingonjakopolitiikka

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen.