Sijoittajille

Taloudelliset tavoitteet

Fodelia on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

  • Keskimäärin noin 25 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
  • Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 prosenttia
  • Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on yli 60 miljoonaa euroa

Osingonjakopolitiikka

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen. Pääosa tuloksesta on tarkoitus investoida lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.