Sijoittajille

Taloudelliset tavoitteet

Päivitetty 24.1.2022

Yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.
  • Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %.
  • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
  • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.
  • Yhtiö säilyttää osingonjakotavoitteen ennallaan.

Osingonjakopolitiikka

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen.