Sijoittajille

Riskienhallinta

Fodelian riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi niin, että yhtiö saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Riskienhallinta on osa Fodelia-konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallinta kattaa riskin tunnistamisen, arvioinnin sekä varautumissuunnitelmat.

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Fodelian strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina.

Riskienhallinnan vastuut

AlueVastuu
Riskienhallinnan periaatteiden ja vastuiden vahvistaminen. Riskienhallinnan riittävyyden arviointi.Hallitus
Riskienhallinnan organisoiminen ja ohjeistus Fodelia-konsernissa Talousjohtaja
Riskienhallinnan järjestäminen yhtiötasolla, yhtiön operatiivisten ja strategisten riskien arviointi ja riskien minimointiin liittyvät toimenpiteet Yhtiön toimitusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa