Sijoittajille

Ennuste vuodelle 2020

23.3.2020 päivitetty ohjeistus:
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 20–30 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7–10 prosenttia liikevaihdosta. 

Yhtiön aikaisempi ohjeistus:
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.