Sijoittajille

Ennuste vuosille 2019 ja 2020

Fodelian johto arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon kasvavan noin 20 miljoonaan euroon kaudella 1–12/2019 sekä listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista kuluista puhdistetun pro forma -liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan yli 2 miljoonaa euroa.

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.