Sijoittajille

Ohjeistus vuodelle 2024

Ohjeistus vuodelle 2024 (31.5.2024)

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2024 liikevaihdon olevan noin 50-53 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2024 (7.2.2024)

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2024 liikevaihdon olevan noin 54–58 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Ohjeistus vuodelle 2023

Ohjeistus vuodelle 2023 (8.2.2023)

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45–52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon.

Ohjeistus vuodelle 2022

Ohjeistus vuodelle 2022 (31.10.2022)
Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–43 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022 (Julkaistu puolivuosikatsauksessa 10.8.2022)
Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja
suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.

Ohjeistus vuodelle 2021

Ohjeistus vuodelle 2021 (24.1.2022)
Konsernin vuoden 2021 liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT) noin 3-4 %. Konsernin liikevoitto ilman konserniliikearvo-poistoja (EBITA) on noin 4-5 %.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2021 (18.2.2021)
Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 30–35 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin olevan noin 5–8%. Johto arvioi, että tilikauden tulos ei muodostu tasaisesti eri kvartaalien välillä. Koronapandemian arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön toimintaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden nousu painottuvat voimakkaammin vuoden loppupuolelle.

Ennuste vuodelle 2020

13.10.2020 päivitetty ohjeistus:
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan noin 15–20 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 4–7 % liikevaihdosta.

Yhtiön aikaisempi ohjeistus:
Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 20–30 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7–10 prosenttia liikevaihdosta.