Sijoittajille

Markkinat

Fodelian tytäryhtiöt toimivat kasvavilla markkinoilla. Kehitystä tukevat vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kuntien ruokatuotannon säästö- ja ulkoistamispaineet.

Feelian markkina

Feelia toimii foodservice-markkinalla, joka palvelee sekä yksityisen että julkisen puolen ammattikeittiöitä, kuten hotelleja, kahviloita ja ravintoloita sekä kuntien ja kaupunkien keskuskeittiöitä. Foodservice-markkinan koko oli Suomessa vuonna 2018 noin 3,2 miljardia euroa1. Markkina on kasvanut viime vuosina keskimäärin noin 5 prosentin vuosivauhtia. Vaikka talouskasvun ennustetaan hidastuvan noin 1,5 prosentin tuntumaan tänä vuonna ja alle prosentin tasolle vuosien 2022–2023 aikana2, foodservice-markkinan kehityksen arvioidaan jatkuvan tasaisen vahvana. Muun muassa ulkona syömisen lisääntyminen, väestön ikääntyminen sekä kaupungistuminen tukevat foodservice-markkinan kehitystä.

Johdon arvion mukaan foodservice-markkinan osista Feelialle merkittävimpiä ovat noin 2,5 miljardin euron kokoinen lounasruokamarkkina, noin 150 miljoonan euron kokoinen peruskouluruokailumarkkina ja 100 miljoonan euron kokoinen sekä voimakkaasti kasvava hoiva-alan ammattikeittiömarkkina.

Real Snacksin markkina

Real Snacksin kohdemarkkina on sipsi- ja muista napostelutuotteista koostuva snacks-markkina. Suomen snacks-markkinan koko oli vuonna 2018 noin 243 miljoona euroa3. Pohjoismaiden yhteenlasketun snacks-markkinan koko oli samana ajankohtana oli noin 2,2 miljardia euroa ja koko Euroopan snacks-markkinan koko oli noin 31 miljardia euroa.

Snacks-markkinan kasvun ennustetaan kiihtyvän tulevina vuosina. Kasvun pääajurina toimivat helppouden arvostus ja napostelu-syömisen lisääntyminen. Erityisesti kaurapohjaisten snacks-tuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti.

1 Lähde: Euromonitor, Consumer Foodservice (ruoan osuus)
2 Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Syksy 2019
3 Lähde: Euromonitor, Savoury Snacks