Sijoittajille

Liputusilmoitukset

Liputusvelvollisuus ja liputusilmoituksen julkistaminen

Liputusvelvollisuus, eli huomattavien ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus, koskee listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään.

Arvopaperimarkkinalain muutos, jolla liputusvelvollisuus laajentui koskemaan myös First North -yhtiöitä, tuli voimaan 19.4.2024. Liputusvelvollisuuteen liittyy kuitenkin siirtymäaika ja liputusvelvollisuutta sovelletaan First North -yhtiöihin porrastetusti. First North -yhtiön osakkeenomistajan ja osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön on tehtävä liputusilmoitus kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

1) Liputusrajan ylittävät osuudet 19.4.2024

Jos omistus- tai ääniosuus on lain voimaantullessa 19.4.2024 vähintään viisi prosenttia, eikä tällaista osuutta ole aiemmin julkistettu, liputusilmoitus on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lain 163/2024 voimaantulosta, eli viimeistään 19.6.2024.

2) Liputusrajan rikkominen siirtymäaikana 19.4.–19.6.2024

Jos jokin liputusraja on saavutettu, ylitetty tai alitettu kahden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli 19.4.–19.6.2024, liputusilmoitus on tehtävä tämän siirtymäajan kuluessa eli viimeistään 19.6.2024.

3) Liputus siirtymäajan päätyttyä (20.6.2024 alkaen)

20.6.2024 alkaen liputusilmoitukset on tehtävä normaalisääntöjen mukaisesti.

Liputusilmoitusten liputusrajat ja määräajat

  • Liputusilmoitus on tehtävä, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50%, 2/3 tai 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
  • Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen Fodelian osakkeenomistajilla ja heihin rinnastettavissa olevilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista yllä olevien liputusrajojen mukaisesti aina sekä Finanssivalvonnalle että Fodelialle.
  • Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.
  • Lisätietoa ja liputuslomake on saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilla.
  • Tee liputusilmoitus kirjallisesti liputuslomakkeella ja lähetä se Finanssivalvonnalle osoitteeseen liputukset@finanssivalvonta.fi sekä Fodelialle osoitteeseen sijoittajaviestinta@fodelia.fi.