Sijoittajille

Johdon liiketoimet

Päivitetty 10.1.2022

Fodelia julkaisee Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Fodelian rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu MAR 19 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvollisen liiketoimien arvo ylittää 5 000 euron rajan kalenterivuoden aikana.

Fodelia ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle ja Fodelia Oyj:lle

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle 13.10.2021 alkaen sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/

Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/

Lähetä kopio ilmoituksesta osoitteeseen kati.kokkonen@fodelia.fi. Fodelia julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Fodelialle tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella yhtiön yhtiötiedotteissa.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus: 74370039UWTZD559OV41
Osakkeiden kaupankäyntitunnus: FODELIA
ISIN -koodi: FI4000400262