Sijoittajille

Johdon liiketoimet

Fodelia julkaisee Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Fodelian rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu MAR 19 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvollisen liiketoimien arvo ylittää 5 000 euron rajan kalenterivuoden aikana.

Fodelia ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Ohje johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen:

Lomake löytyy osoitteesta:
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus: 74370039UWTZD559OV41
Osakkeiden kaupankäyntitunnus: FODELIA
ISIN -koodi: FI4000400262
Ilmoitusnumero: Generoituu automaattisesti lomakkeelle                                                                        

Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle

Mene osoitteeseen securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Fodelia Oyj:lle

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen kati.kokkonen@fodelia.fi. Fodelia julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Fodelialle tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella yhtiön yhtiötiedotteissa.