Sijoittajille

Varsinainen yhtiökokous 2023

Fodelia Oyj:n (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkoa 5.4.2023 klo 9.30 alkaen Sanomatalon FLIK studiossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Verkkolähetyksen seuraaminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu 2023

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Vuosikertomus 2022

Vastuullisuuskatsaus 2022

Tilinpäätöstiedote 2022

Tietosuojaseloste

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja