Sijoittajille

Varsinainen yhtiökokous 2022

Fodelia Oyj:n (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 12.4.2022 klo 10.30 osoitteessa Studio Stage, Itämerentori 2, Helsinki. Kokous järjestettiin vallitsevan Covid-19-pandemian vuoksi poikkeuksellisesti ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa hallituksen päätöksen mukaisesti eduskunnan hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) perusteella. Näin varmistetaan osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen.

Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat

Yhtiökokouskutsu 2022

Ehdotus uudeksi hallituksen jäseneksi

Tilinpäätöstiedote 2021

Vuosikertomus 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Vastuullisuuskatsaus 2021

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouspöytäkirja