Sijoittajille

Yhtiökokous 2020

Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.4.2020 klo 14 alkaen Pyhännällä osoitteessa Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Fodelia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa 20.3.2020 mennessä. Mahdollinen pyyntö tulee toimittaa perusteluineen ja/tai päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen kati.kokkonen@fodelia.fi.

Yhtiökokousasiakirjat sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan tällä sivulla viikolla 14.