Sijoittajille

Avainlukuja

Fodelia-konserni
tuhatta euroa
Fodelia Oyj 
1-6/2020
 Pro forma     
1-6/2019
 Muutos-%Pro forma 
1-12/2019
Liikevaihto10 5609 18414,9819 661
Käyttökate7231 159-37,652 383
% liikevaihdosta6,812,612,1
Liikevoitto283899-68,551 811
% liikevaihdosta2,7 9,89,2
Tilikauden tulos185 669-72,40464
% liikevaihdosta1,7 7,32,4
Osakekohtainen tulos, €0,03 –
Omavaraisuusaste %46,129,248,0
Nettovelkaantumisaste %28,7117,28,2
Oman pääoman tuotto % 5,747,36,8
Sijoitetun pääoman tuotto % 5,0 25,415,6
Taseen loppusumma14 1359 68745,9214 323
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 796227,4063