Sijoittajille

Avainlukuja

Fodelia-konserni
tuhatta euroa
Fodelia Oyj 
1-12/2021
Fodelia Oyj
1-12/2020
 Muutos-%
Liikevaihto34 07222 96348,4
Käyttökate2 4101 69542,1
% liikevaihdosta7,17,4
Liikevoitto1 18683941,4
% liikevaihdosta3,53,7
Tilikauden tulos6536234,8
% liikevaihdosta1,92,7
Osakekohtainen tulos, €0,090,09
Omavaraisuusaste %37,542,1
Nettovelkaantumisaste %113,672,3
Oman pääoman tuotto %6,67,1
Sijoitetun pääoman tuotto %5,55,0
Taseen loppusumma26 38020 88626,4
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin1278942,7