Sijoittajille

Avainlukuja

Tilintarkastamattomien Pro forma -taloudellisten tietojen perusteella lasketut tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu esitettyjen laskentakaavojen ja tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen perusteella.

Fodelia-konserniH1/20192018
Liikevaihto, tuhatta euroa9 18415 329
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa1 1591 878
% liikevaihdosta12,612,2
Liikevoitto (EBIT), tuhatta euroa8871 581
% liikevaihdosta9,710,3
Taseen loppusumma, tuhatta euroa9 687
Omavaraisuusaste, %29,2
Nettovelkaantumisaste, %117,2
Sijoitetun pääoman tuotto annualisoitu, %25,4
Oman pääoman tuotto annualisoitu, %46,4


Laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate liikevaihdosta, %
= Käyttökate / Liikevaihto x 100

Liikevoitto (EBIT)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta, %
= Liikevoitto / Liikevaihto x 100

Omavaraisuusaste, %
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100

Nettovelkaantumisaste, %
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
= Annualisoitu voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + annualisoidut rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %
= Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma x 100