Sijoittajille

Avainlukuja

Fodelia-konserni
tuhatta euroa
Fodelia Oyj
8-12/2019
 Pro forma
1-12/2019
 Pro forma
1-12/2018
Liikevaihto 8 59119 66115 329
Vertailukelpoinen käyttökate * 957 2 5951 878
% liikevaihdosta11,113,2 12,2
Käyttökate8072 3831 878
% liikevaihdosta9,4 12,112,2
Vertailukelpoinen liikevoitto *805 2 030 1 607
% liikevaihdosta9,4 10,310,5
Liikevoitto 6551 811 1 650
% liikevaihdosta7,69,210,8
Vertailukelpoinen tilikauden tulos *424 1 3321 187
% liikevaihdosta 4,96,87,7
Tilikauden tulos-3764641 257
% liikevaihdosta -4,4 2,4 8,2
Osakekohtainen tulos, €-0,05 – –
Omavaraisuusaste % 48,0 48,0
Nettovelkaantumisaste % 8,28,2
Oman pääoman tuotto % -13,16,8
Sijoitetun pääoman tuotto % 13,6 15,6
Taseen loppusumma14 32314 323
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 61 63 57

*Vertailukelpoisissa tunnusluvuissa esitetään konsernin yhtiöiden yhteenlasketut tulokset ilman listautumiseen ja yritysrakenteen muodostamiseen liittyviä kustannuksia.