Fodelia Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin – kaupankäynti alkaa arviolta 26.11.2019​​​​​​​

Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 25.11.2019 kello 14:00

Fodelia Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin – kaupankäynti alkaa arviolta 26.11.2019​​​​​​​

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) listautumisannissa merkityt 1 050 000 Yhtiön uutta osaketta on tänään 25.11.2019 rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 7 051 780 kappaletta. Kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet kirjataan osakkeiden saajan arvo-osuustilille arviolta tänään.

Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt Yhtiön listalleottohakemuksen tänään 25.11.2019, ja Yhtiön osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 26.11.2019. Yhtiön kaupankäyntitunnus on FODELIA ja ISIN-tunnus on FI4000400262. Yhtiön osakkeen markkinatakaajana toimii Lago Kapital Oy.

Lisätietoja 

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. 

Fodelia Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti ja yli 3 600 sijoittajaa merkitsi yhtiön osakkeita – kaupankäynti alkaa arviolta 26.11.2019

Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 20.11.2019 kello 18:00

Fodelia Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti ja yli 3 600 sijoittajaa merkitsi yhtiön osakkeita – kaupankäynti alkaa arviolta 26.11.2019

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fodelia Oyj:n (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt Yhtiön listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Listautumisanti toteutui onnistuneesti ja Listautumisanti ylimerkittiin monikertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 26.11.2019. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000400262 ja kaupankäyntitunnus FODELIA.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 465 925 Yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä. Yhtiö tarjosi antiosakkeina merkittäväksi enintään 1 050 000 Yhtiön uutta osaketta. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat tarjosivat myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä enintään 415 925 Yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Listautumisanti koostui (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan 5,2-kertaisesti. Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna Yleisöanti merkittiin 10,8-kertaisesti, Instituutioanti 3,4-kertaisesti ja Henkilöstöanti 1,3-kertaisesti.

Yhtiön hallitus päätti allokoida Yleisöantiin osallistuville 380 000 Yhtiön osaketta, Instituutioantiin osallistuville 1 015 925 Yhtiön osaketta ja Henkilöstöantiin osallistuville 70 000 Yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 50 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 5,1 prosenttisesti. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 100 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 76,1 prosenttisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina merkintäsitoumukset antoivat Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake, Callardo Capital Oy, Winduo Oy, Takoa Invest Oy ja Eino Hintsala. Yhtiön hallitus hyväksyi ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset Listautumisannin ehtojen mukaisesti 80 prosenttisesti.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ja myyjäosakkaat saavat noin 1,8 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannissa tarjotut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 25.11.2019, jonka jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 051 780 osakkeeseen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 3 600 osakkeenomistajaan.

Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola kommentoi:

”Olemme iloisia, että Listautumisantimme on herättänyt runsaasti mielenkiintoa. Olemme saaneet mukaan Fodeliaan lisää työntekijäomistusta ja suuren joukon suomalaisia yksityissijoittajia sekä merkittäviä ankkurisijoittajia edistämään kanssamme kotimaista ruoantuotantoa ja tukemaan kasvustrategiamme toteuttamista. Tavoitteenamme on jatkaa vahvaa, kannattavaa kasvuamme ja kasvattaa omistaja-arvoa liiketoimintaa laajentamalla ja kansainvälistämällä sekä uusilla, innovatiivisilla tuotteilla. Lämpimät kiitokset luottamuksesta kaikille uusille osakkeenomistajillemme.”

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus arviolta tänään 20.11.2019. Instituutioantiin osallistuneita sijoittajia ohjeistetaan maksamaan hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on merkintäpaikan tilillä viimeistään 21.11.2019 klo 12:00. Mahdollisten hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän pankkipäivän kuluessa. Listautumisannissa annettujen osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille toteutetaan arvioilta 25.11.2019.

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella. 

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Fodelia Oyj:n listautumisannin merkintäaika keskeytetään ylimerkinnän vuoksi

Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 19.11.2019 kello 16:30

Fodelia Oyj:n listautumisannin merkintäaika keskeytetään ylimerkinnän vuoksi

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fodelia Oyj:n (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) listautumisanti (”Listautumisanti”) on ylimerkitty moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt Listautumisannin merkintäajan keskeyttämisestä Listautumisannin ehtojen mukaisesti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tänään 19.11.2019 klo 16:30.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 465 925 Yhtiön osaketta osakeantina ja osakemyyntinä. Yhtiö tarjosi antiosakkeina merkittäväksi enintään 1 050 000 Yhtiön uutta osaketta. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat tarjosivat myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä enintään 415 925 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Listautumisanti koostui yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista.

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden lopullisesta allokaatiosta arviolta 20.11.2019 Listautumisannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 20.11.2019.

Yleisöannissa ja henkilöstöannissa annettujen osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn sitoumuksentehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 25.11.2019. Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan arviolta 25.11.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 26.11.2019.

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella. 

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua. 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Fodelia Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 11.11.2019 klo 16.00

Fodelia Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) on tänään jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 26.11.2019 kaupankäyntitunnuksella FODELIA.

Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy.

Yhtiön suomenkielinen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.fodelia.fi/IPO ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteesta www.nordnet.fi/fi/fodelia. Yhtiöesite on lisäksi saatavilla painettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä, Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteestä osoitteesta Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki sekä Nasdaq Helsinki Oy:n toimipisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisätietoa listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilta osoitteissa www.fodelia.fi/IPO ja www.nordnet.fi/fi/fodelia.

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä tiedote ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Fodelia Oyj käynnistää listautumisannin ja julkaisee yhtiöesitteen

Fodelia Oyj
Lehdistötiedote 8.11.2019 klo 15.15

Fodelia Oyj käynnistää listautumisannin ja julkaisee yhtiöesitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalaista elintarviketeollisuutta kehittävä Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) käynnistää Listautumisannin (”Listautumisanti”) ja julkaisee Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen Yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”). Nasdaq Helsinki Oy (”Helsingin Pörssi”) on tarkastanut Yhtiön laatiman Yhtiöesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9.30. Listautumisannin ehdot ovat tämän lehdistötiedotteen liitteenä.

Suunnitellulla Listautumisannilla on tarkoitus tukea Yhtiön kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla Tytäryhtiöiden Feelia Oy:n ja Real Snacks Oy:n (”Tytäryhtiöt”) markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen.

Suunniteltu Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 050 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja osa Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista (”Myyjät”) tarjoaa ostettavaksi enintään 415 925 olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”), yhteensä enintään 1 465 925 Yhtiön osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).
 • Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on 4,30 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Yleisöannissa sekä Instituutioannissa ja 3,87 euroa Antiosakkeelta Henkilöstöannissa.
 • Listautumisannin arvo on noin 6,3 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita.
 • Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 24,42 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 20,79 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.
 • Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) Instituutioannista institutionaalisille Sijoittajille Suomessa ja (iii) Henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien Tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön ja Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille.
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 1 015 925 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 70 000 Antiosaketta.
 • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake, Callardo Capital Oy, Winduo Oy, Takoa Invest Oy ja Eino Hintsala (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä merkintähintaan Listautumisannin yhteydessä. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 2,8 miljoonalla eurolla. Ankkurisijoittajien osuus Tarjottavista Osakkeista on 44,42 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Antiosakkeet merkitään täysimääräisesti. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö sitoutuu allokoimaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle vähintään 80 prosenttia sitoumuksen kattamista Tarjottavista Osakkeista.
 • Listautumisen yhteydessä Myyjät ja Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti nämä eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön Osakkeita listautumista seuraavan 360 päivän aikana. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen edellä kuvattuun luovutusrajoitukseen, jonka pituus on 180 päivää.
 • Yhtiöllä on ennen Listautumisantia yhdeksän osakkeenomistajaa, joista kolme suurinta ovat Mikko Tahkola, Jukka Ojala ja Antti Kamula.
 • Osakkeiden merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9:30 ja päättyy viimeistään 20.11.2019 klo 16.30.
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.11.2019 klo 16.30.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 26.11.2019 kaupankäyntitunnuksella FODELIA.
 • Listautumisen toteutuessa Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy.
 • Listautumisannin Merkintäpaikka on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike.

Fodelian strategia

Fodelian strategiana on omistaa elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla.

Suunnitellun listautumisen tavoitteet

Listautumisannilla on tarkoitus tukea Fodelian kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla Tytäryhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. Yhtiö myös arvioi, että Listautuminen vahvistaa Tytäryhtiöiden uskottavuutta kumppanina sekä lisää Yhtiön yleistä tunnettuutta, tarjoaa pääsyn pääomamarkkinoille ja mahdollistaa Fodelian osakkeiden käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa.

Yhtiön Listautumisannissa saamien nettovarojen arvioidaan olevan yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Henkilöstöanti toteutuu täysmääräisesti.

Suunniteltu listautuminen

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen arviolta 11.11.2019 Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella FODELIA. Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 25.11.2019. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 26.11.2019.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiöesite julkaistaan 8.11.2019
Listautumisannin merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9.30
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.11.2019 klo 16.30
Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio) 20.11.2019 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 21.11.2019
Antiosakkeiden kirjaaminen Kaupparekisteriin (arvio) 25.11.2019
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) 25.11.2019
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 25.11.2019
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 26.11.2019

Yhtiöesitteen saatavilla olo

Yhtiöesite on saatavilla sähköisesti Listautumisannin Merkintäpaikasta, joko Nordnetin verkkopalvelussa www.nordnet.fi/fi/fodelia tai painettuna versiona Nordnetin toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, sekä Nasdaq Helsinki Oy:n toimipisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 11.11.2019 lähtien. Yhtiöesite on saatavilla 8.11.2019 lähtien sähköisesti Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.
Lisätietoa Listautumisannista saa Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.fodelia.fi/IPO ja Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen verkkosivuilta osoitteesta www.nordnet.fi/fi/fodelia.

Sijoittajatilaisuuden webcast-lähetys

Fodelian sijoittajatilaisuuden webcast-lähetys on katsottavissa reaaliaikaisesti 11.11.2019 klo 18.00 alkaen osoitteessa https://inderes.videosync.fi/fodelia-ipo-111119

Lisätietoja:

Fodelia Oyj
Mikko Tahkola
puh. +358 40 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

www.fodelia.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Suomalaisen elintarviketeollisuuden kasvuvoimaa kehittävä Fodelia suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

Fodelia Oyj
Lehdistötiedote 28.10.2019 klo 9.00

Suomalaisen elintarviketeollisuuden kasvuvoimaa kehittävä Fodelia suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalaista elintarviketeollisuutta kehittävä Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2019 loppuun mennessä (”Listautumisanti”). Suunnitellulla Listautumisannilla on tarkoitus tukea Yhtiön kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen.

Fodelia lyhyesti

Fodelia on holdingyhtiö, joka omistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen.

Yhtiön portfolioon kuuluu kaksi Fodelian 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Tytäryhtiöt tarjoavat kuluttajille ruokaa lähellä tuotetuista, puhtaista raaka-aineista, joiden alkuperä tunnetaan tarkasti.

Vuonna 2007 perustettu Feelia tarjoaa valmisruokatuotteita, kuten keittoja, laatikoita ja pataruokia, muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittiöille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille. Asiakkaita ovat muun muassa kunnat, hoivayhtiöt, ravintolat, kaupat, kahvilat ja kotitaloudet. Tuotteet on suunniteltu vastaamaan eri asiakastarpeisiin. Feelia käyttää tuotannossaan autoklaavitekniikkaa, jonka hyödyntämiseen konsentraattikeittojen valmistuksen yhteydessä Feelialla on patentti. Autoklaavitekniikan käyttö parantaa ruokien säilyvyyttä merkittävästi. Tuotteet ovat valmiita tarjoiltavaksi ilman kypsentämistä ja vaativat yleensä vain viimeistelyn ja nopean lämmityksen. Kaikki tämä vähentää ruoan valmistukseen kuluvaa aikaa, investointeja, kustannuksia ja työvoiman tarvetta. Feelia toimii kotimaan lisäksi myös Ruotsin markkinalla.

Vuonna 2001 perustettu Real Snacks on Suomen mantereen ainoa perunalastutehdas, ja se valmistaa myös kaura- ja maissisnackseja kotimarkkinoille ja vientiin yli 15 maahan. Real Snacks käyttää perunalastuissaan vain suomalaista perunaa, jonka se hankkii lähialueen sopimusviljelijöiltä. Myös gluteenittomien, vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua sisältävien kaurasnacksien puhdaskaura tulee Suomesta. Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien merkkien valmistuksesta. Vuonna 2018 noin 12 prosenttia Real Snacksin liikevaihdosta tuli viennistä. Merkittävimpiä vientimarkkinoita ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Espanja, Liettua, Viro, Saksa ja Tanska.

Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli 15,3 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta oli 9,2 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa.

Fodelian juuret ovat Pohjois-Pohjanmaan Pyhännällä, jossa sijaitsevat myös tytäryhtiöiden tuotantolaitokset.

Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola kommentoi:

”Fodelian visiona on tuoda kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen. Missionamme on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja pitää kotimainen ruoantuotanto voimissaan. Suomalaisilla elintarvikkeilla on valtava mahdollisuus sekä Suomessa että ulkomailla, ja teemme joka päivä työtämme tämä tavoite mielessämme. Haluamme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Jäljitämme raaka-aineet tarkasti, jolloin ruoan laatuun ja turvallisuuteen voi myös varmasti luottaa.

Omistamamme yhtiöt, Feelia ja Real Snacks, ovat elintarviketeollisuuden tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöidemme kehittämiseen sekä vastuulliseen elintarviketuotantoon omistaja-arvoa kasvattaen.

Tavoittelemme vahvaa kannattavaa kasvua yhtiöidemme liiketoiminnan laajentamisesta, kansainvälistymisestä sekä uusista, innovatiivisista tuotteista. Sekä Feelia että Real Snacks ovat osoittaneet kykynsä kasvaa kannattavasti, ja vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ammattikeittiöiden ruokatuotannon kustannuspaineet tukevat tytäryhtiöidemme kehitystä. Tytäryhtiöidemme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 20162018 keskimäärin 28 prosenttia vuodessa (CAGR). Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvua ja saavuttaa yli 60 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Mahdollinen listautuminen tukisi kasvustrategiamme toteuttamista.”

Fodelian strategia

Fodelian strategiana on omistaa elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla.

Fodelian vahvuudet

Fodelian liiketoimintaa kuvaavat seuraavat vahvuudet:

 • Toiminta kasvavilla markkinoilla ja erinomainen asema suhteessa markkinatrendeihin sekä asiakaskunnan tarpeisiin
 • Erinomaiset näytöt vahvasta kannattavasta kasvusta: Feelia ja Real Snacks ovat kasvaneet yhteensä keskimäärin 28 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2018 ja pysyneet samaan aikaan kannattavina
 • Kokenut ja sitoutunut johto, joista monet ovat huomattavia Fodelian omistajia
 • Laaja asiakaskunta kuntia, hoivayhtiöitä, ravintoloita ja kaupan alan toimijoita sekä kotitalouksia
 • Vahva kasvupotentiaali muun muassa julkisen sektorin ja hoiva-alan yhtiöiden lisääntyvässä palvelussa, omien brändituotteiden myynnissä sekä kansainvälistymisessä

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Fodelia on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

 • Keskimäärin noin 25 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
 • Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 prosenttia
 • Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on yli 60 miljoonaa euroa

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen. Pääosa tuloksesta on tarkoitus investoida lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa Yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit.

Ennuste vuosille 2019 ja 2020

Yhtiön johto arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon kasvavan noin 20 miljoonaan euroon kaudella 1–12/2019 sekä listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista kuluista puhdistetun pro forma -liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan yli 2 miljoonaa euroa.

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Tunnuslukuja

Fodelian tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen perusteella laskettuja tunnuslukuja:

Fodelia-konserniH1/20192018
Liikevaihto, tuhatta euroa9 18415 329
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa1 1591 878
% liikevaihdosta12,612,2
Liikevoitto (EBIT), tuhatta euroa8871 581
% liikevaihdosta9,710,3
Taseen loppusumma, tuhatta euroa9 687
Omavaraisuusaste, %29,2
Nettovelkaantumisaste, %117,2
Sijoitetun pääoman tuotto annualisoitu, %25,4
Oman pääoman tuotto annualisoitu, %46,4

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate liikevaihdosta, %
= Käyttökate / Liikevaihto x 100

Liikevoitto (EBIT)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta, %
= Liikevoitto / Liikevaihto x 100

Omavaraisuusaste, %
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100

Nettovelkaantumisaste, %
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
= Annualisoitu voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + annualisoidut rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %
= Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma x 100

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Listautumisannilla on tarkoitus tukea Fodelian kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. Yhtiö myös odottaa, että listautuminen vahvistaisi tytäryhtiöiden uskottavuutta kumppanina sekä lisäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta, tarjoaisi pääsyn pääomamarkkinoille ja mahdollistaisi Fodelian osakkeiden käytön maksuvälineenä.

Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Yhtiö pyrkisi keräämään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisantiin liittyviä palkkiota ja kuluja, sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan. Suunnitellun Listatumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille.

Ernst & Young Oy toimii suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana sekä Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

Fodelia järjestää lehdistötilaisuuden tänään 28.10.2019 klo 11 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätietoja:

Fodelia Oyj
Mikko Tahkola
puh. +358 40 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.