Ajankohtaista

Fodelia Oyj
Lehdistötiedote 28.10.2019 klo 9.00

Suomalaisen elintarviketeollisuuden kasvuvoimaa kehittävä Fodelia suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalaista elintarviketeollisuutta kehittävä Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2019 loppuun mennessä (”Listautumisanti”). Suunnitellulla Listautumisannilla on tarkoitus tukea Yhtiön kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen.

Fodelia lyhyesti

Fodelia on holdingyhtiö, joka omistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen.

Yhtiön portfolioon kuuluu kaksi Fodelian 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Tytäryhtiöt tarjoavat kuluttajille ruokaa lähellä tuotetuista, puhtaista raaka-aineista, joiden alkuperä tunnetaan tarkasti.

Vuonna 2007 perustettu Feelia tarjoaa valmisruokatuotteita, kuten keittoja, laatikoita ja pataruokia, muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittiöille, kauppojen ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille. Asiakkaita ovat muun muassa kunnat, hoivayhtiöt, ravintolat, kaupat, kahvilat ja kotitaloudet. Tuotteet on suunniteltu vastaamaan eri asiakastarpeisiin. Feelia käyttää tuotannossaan autoklaavitekniikkaa, jonka hyödyntämiseen konsentraattikeittojen valmistuksen yhteydessä Feelialla on patentti. Autoklaavitekniikan käyttö parantaa ruokien säilyvyyttä merkittävästi. Tuotteet ovat valmiita tarjoiltavaksi ilman kypsentämistä ja vaativat yleensä vain viimeistelyn ja nopean lämmityksen. Kaikki tämä vähentää ruoan valmistukseen kuluvaa aikaa, investointeja, kustannuksia ja työvoiman tarvetta. Feelia toimii kotimaan lisäksi myös Ruotsin markkinalla.

Vuonna 2001 perustettu Real Snacks on Suomen mantereen ainoa perunalastutehdas, ja se valmistaa myös kaura- ja maissisnackseja kotimarkkinoille ja vientiin yli 15 maahan. Real Snacks käyttää perunalastuissaan vain suomalaista perunaa, jonka se hankkii lähialueen sopimusviljelijöiltä. Myös gluteenittomien, vähemmän rasvaa ja enemmän kuitua sisältävien kaurasnacksien puhdaskaura tulee Suomesta. Real Snacksin liikevaihdosta noin kolmannes tulee omien brändien myynnistä ja noin kaksi kolmannesta kaupan omien merkkien valmistuksesta. Vuonna 2018 noin 12 prosenttia Real Snacksin liikevaihdosta tuli viennistä. Merkittävimpiä vientimarkkinoita ovat Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Espanja, Liettua, Viro, Saksa ja Tanska.

Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli 15,3 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Fodelia-konsernin pro forma -liikevaihto vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta oli 9,2 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa.

Fodelian juuret ovat Pohjois-Pohjanmaan Pyhännällä, jossa sijaitsevat myös tytäryhtiöiden tuotantolaitokset.

Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola kommentoi:

”Fodelian visiona on tuoda kasvuvoimaa suomalaiseen elintarviketeollisuuteen. Missionamme on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita ja pitää kotimainen ruoantuotanto voimissaan. Suomalaisilla elintarvikkeilla on valtava mahdollisuus sekä Suomessa että ulkomailla, ja teemme joka päivä työtämme tämä tavoite mielessämme. Haluamme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Jäljitämme raaka-aineet tarkasti, jolloin ruoan laatuun ja turvallisuuteen voi myös varmasti luottaa.

Omistamamme yhtiöt, Feelia ja Real Snacks, ovat elintarviketeollisuuden tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti yhtiöidemme kehittämiseen sekä vastuulliseen elintarviketuotantoon omistaja-arvoa kasvattaen.

Tavoittelemme vahvaa kannattavaa kasvua yhtiöidemme liiketoiminnan laajentamisesta, kansainvälistymisestä sekä uusista, innovatiivisista tuotteista. Sekä Feelia että Real Snacks ovat osoittaneet kykynsä kasvaa kannattavasti, ja vahvat megatrendit, kuten kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ammattikeittiöiden ruokatuotannon kustannuspaineet tukevat tytäryhtiöidemme kehitystä. Tytäryhtiöidemme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuosina 20162018 keskimäärin 28 prosenttia vuodessa (CAGR). Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kasvua ja saavuttaa yli 60 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Mahdollinen listautuminen tukisi kasvustrategiamme toteuttamista.”

Fodelian strategia

Fodelian strategiana on omistaa elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla.

Fodelian vahvuudet

Fodelian liiketoimintaa kuvaavat seuraavat vahvuudet:

  • Toiminta kasvavilla markkinoilla ja erinomainen asema suhteessa markkinatrendeihin sekä asiakaskunnan tarpeisiin
  • Erinomaiset näytöt vahvasta kannattavasta kasvusta: Feelia ja Real Snacks ovat kasvaneet yhteensä keskimäärin 28 prosenttia vuodessa vuosina 2016–2018 ja pysyneet samaan aikaan kannattavina
  • Kokenut ja sitoutunut johto, joista monet ovat huomattavia Fodelian omistajia
  • Laaja asiakaskunta kuntia, hoivayhtiöitä, ravintoloita ja kaupan alan toimijoita sekä kotitalouksia
  • Vahva kasvupotentiaali muun muassa julkisen sektorin ja hoiva-alan yhtiöiden lisääntyvässä palvelussa, omien brändituotteiden myynnissä sekä kansainvälistymisessä

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Fodelia on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

  • Keskimäärin noin 25 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
  • Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 prosenttia
  • Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 on yli 60 miljoonaa euroa

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen. Pääosa tuloksesta on tarkoitus investoida lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa Yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit.

Ennuste vuosille 2019 ja 2020

Yhtiön johto arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon kasvavan noin 20 miljoonaan euroon kaudella 1–12/2019 sekä listautumiseen liittyvistä kertaluontoisista kuluista puhdistetun pro forma -liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan yli 2 miljoonaa euroa.

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan yli 35 prosenttia tilikaudella 2020 verrattuna pro forma -liikevaihtoon kaudella 1–12/2019 sekä liikevoittomarginaalin olevan linjassa keskipitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Tunnuslukuja

Fodelian tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen perusteella laskettuja tunnuslukuja:

Fodelia-konserniH1/20192018
Liikevaihto, tuhatta euroa9 18415 329
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa1 1591 878
% liikevaihdosta12,612,2
Liikevoitto (EBIT), tuhatta euroa8871 581
% liikevaihdosta9,710,3
Taseen loppusumma, tuhatta euroa9 687
Omavaraisuusaste, %29,2
Nettovelkaantumisaste, %117,2
Sijoitetun pääoman tuotto annualisoitu, %25,4
Oman pääoman tuotto annualisoitu, %46,4

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate liikevaihdosta, %
= Käyttökate / Liikevaihto x 100

Liikevoitto (EBIT)
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto liikevaihdosta, %
= Liikevoitto / Liikevaihto x 100

Omavaraisuusaste, %
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100

Nettovelkaantumisaste, %
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
= Annualisoitu voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + annualisoidut rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %
= Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma x 100

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Listautumisannilla on tarkoitus tukea Fodelian kasvustrategian toteuttamista muun muassa panostamalla portfolioyhtiöiden markkinointiin, tuotannon investointeihin sekä viennin kasvattamiseen. Yhtiö myös odottaa, että listautuminen vahvistaisi tytäryhtiöiden uskottavuutta kumppanina sekä lisäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta, tarjoaisi pääsyn pääomamarkkinoille ja mahdollistaisi Fodelian osakkeiden käytön maksuvälineenä.

Listautumisannin odotetaan koostuvan pääosin osakeannista, jossa Yhtiö pyrkisi keräämään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisantiin liittyviä palkkiota ja kuluja, sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan. Suunnitellun Listatumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille.

Ernst & Young Oy toimii suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana sekä Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

Fodelia järjestää lehdistötilaisuuden tänään 28.10.2019 klo 11 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätietoja:

Fodelia Oyj
Mikko Tahkola
puh. +358 40 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia lyhyesti

Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.

Tärkeitä tietoja

Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.

Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.